ساعت

شنبه 1396/08/27

بخش نامه ها و آيين نامه ها


راهكارهاي اجرايي پيوند دانشگاه آزاد اسلامي با جامعه، صنعت و دولت


هزينه تمام برنامه كسب و كار مراكز رشد و شركتهاي دانش بنيان و تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي آموزشي


پشتيباني و تشويق از ثبت اختراعات دانشجويان و استادان دانشگاه‌هاي ايران


شيوه نامه انتشار كتابهاي علمي در دانشگاه آزاد اسلامي


شوراي هدايت، حمايت و نظارت بر شركتها و موسسه‌هاي دانش بنيان


تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه آزاد اسلامي و شركت صنايع آموزشي


تمديد قرارداد دانشگاه آزاد اسلامي و مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي در سالهاي 92و 93


متمم شيوه نامه انجمن‌هاي علمي دانشجويي


آيين نامه و دستورالعمل برگزاري همايشهاي علمي-پژوهشي دانشگاه


متمم شيوه نامه انجمن هاي علمي دانشجويي


آموزش نظامي اعضاي هيات علمي مشمول


برگزاري مسابقه ملي كميكار در واحد قوچان


استفاده بهينه از ظرفيت اعضاي هيات علمي براي راهنمايي و مشاوره دانشجويان تحصيلات تكميلي


پشتيباني و تشويق از ثبت اختراعات دانشجويان و استادان دانشگاههاي ايران


سهميه كارآموزي انجمن مهندسي شيمي ايران


شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي


همكاري با مشاور محترم رياست دانشگاه و دبير شوراي اقتصاد و سرمايه گذاري دانش بنيان


جشنواره نوآوري و فن‌آفريني پارك علم و فناوري دانشگاه تهران


شركت اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در همايش‌هاي بين‌المللي معتبر خارج از كشور


شيوه نامه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيات علمي


مراسم سي و دومين سالروز تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي و دومين جشنواره فرهيختگان


آئين‌نامه تعداد مجاز راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه‌اي و رساله‌هاي دكتراي تخصصي


ارسال گزارش راه‌اندازي شركتها و موسسه‌هاي دانش بنيان


متمم بخشنامه شيوه نامه تشويق مقالات


آئين‌نامه دوره دكتراي تخصصي پژوهش محور رشته هاي غير پزشكي


آئين نامه اعطاي نشان ويژه دانشگاه آزاد اسلامي به پژوهشگران برتر


برگزاري اولين دوره مسابقه سراسري نانو فناوري دانشگاه آزاد اسلامي


برگزاري جلسه رئيسان كميته‌هاي پژوهش و فناوري استان‌ها


برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي دانشگاه


نشست سالانه مديران، رئيسان اداره‌ها و كارشناسان دفترهاي طرح برنامه و بودجه


حمايت از پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي و رساله دكتراي تخصصي


برگزاري يازدهمين گردهمايي سراسري معاونان پژوهش و فناوري


برنامه اجرايي دريافت بودجه 12% غير از شهريه دانشجويي


تفويض اختيار در ارتباط با صدور احكام اعضاي شوراي مراكز رشد و كميته نظارت بر استقرار شركتهاي دانش بنيان در واحدهاي دانشگاهي


بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران


تكميل پرسشنامه مربوط به ارزيابي عملكرد دانشگاه در سالهاي 1389، 1390 و 1391


فراخوان برگزاري همايش ملي شيمي پاك


كتابهاي استاد شهيد مرتضي مطهري


فراخوان برگزاري همايش ملي توانمندسازي فردي_اجتماعي افراد با نيازهاي ويژه


پيرو آيين نامه انجمن‌هاي علمي دانشجويي


طرح‌هاي كلان پژوهشي در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه صنعت نفت


برگزاري مسابقه ملي دومينو در واحد همدان


انتصاب و تمديد حكم معاونان پژوهش و فناوري و رييسان اداره‌هاي پژوهشي و فناوري واحدها


فراخوان ارسال اطلاعات همايش هاي كسري بودجه


فراخوان برگزاري همايش مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي


آمار طرح هاي پژوهشي ملي، استاني و محلي از سال 1380 تاكنون


همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك


شرح وظايف كميسيون مركزي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه


فراخوان همايش ملي شيمي،صنعت و محيط زيست پاك


اخذ مجوز از دانشگاه مبدا براي اعضاي هيات علمي


آمار پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي و تخصصي دفاع شده و در حال اجرا


فراخوان مقاله براي برگزاري همايش ايمني در حمل و نقل هوايي


ارسال شيوه نامه ايجاد و حمايت از شركتها و موسسه هاي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي


فراخوان عمومي شناسايي داوطلب جايزه بهر‌ه‌وري فردي


درخواست اطلاعات در زمينه طرح هاي پژوهشي مرتبط با مسايل دانشجويان


فراخوان يازدهمين همايش ملي سيستمهاي هوشمند و فناوري اطلاعات و ارتباطات


فراخوان ارسال مقاله براي همايش ملي اقتصاد ايران


چگونگي اجراي بخشنامه 325681 مورخ 92/10/22


فراخوان برگزاري همايش سبك زندگي امام هادي عليه السلام در واحد سمنان


ارسال محصولات علمي و پژوهشي به همايش ملي دانشگاه عالي دفاع


برگزاري همايش هاي سبك زندگي اهل بيت عليه السلام


پنجمين كنفرانس ملي كاربرد CDFدر صنايع شيمياي و نفت


پيش نويس شيوه نامه اجرايي اعطاي پژوهانه به اعضاي هيات علمي


تفاهم نامه پژوهشي با استادان راهنماي خارج از دانشگاه آزاد اسلامي


ارسال آثار ارزشمند مربوط به حضرت امام خميني


تکمیل پرسشنامه ارزیابی عملکرد دانشگاه


تفویض برخی اختیارهای شرکت در مسابقه های علمی - پژوهشی،نمایشگاهها


برگزاري دومين همايش ملي جايگاه و نقش دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني


ارسال تفاهم‌نامه همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان


خريد كتاب‌هاي تخصصي


برگزاري سومين دوره مسابقه ملي بازي سازي رايانه‌اي در واحد كاشان


حقوق و مزاياي رئيس مركز تحقيقاتي


آيين‌نامه اعطاي پژوهانه به اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي


دستور‌العمل نگارش و تدوين گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي


همايش ملي تكنيك‌هاي نوين بهبود كيفيت و كاهش بهاي تمام شده در توليد


اولين كنفرانس ملي نقش صنعت كشاورزي در اقتصاد مقاومتي


گزارش عملكرد حساب صندوق پژوهشي


فراخوان مركز امور پژوهش و آموزش بانك توسعه صادرات ايران


حق‌الزحمه داوري طرح هاي پژوهشي


ارائه گزارش عملكرد كميته هاي پژوهش و فناوري از ابتداي سال جاري تاكنون


حق‌الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پايان نامه هاي ارشد، دكتراي حرفه اي و تخصصي


چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي و تخصصي


شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي


فراخوان برگزاري همايش سمپوزيوم ملي نانو93


پذيرش دانشجوي دكتراي پژوهش محور


مهلت ارسال آمار و اطلاعات مربوط به نيمسال اول سال تحصيلي 93_92


فراخوان همايش ملي سبك زندگي امام جواد عليه‌السلام


فراخوان همايش ملي چشم انداز نطنز در الگوي معماري و شهرسازي اسلامي در افق و طراحي و طبيعت


فراخوان برگزاري دومين كنفرانس ملي مهندسي مالي مباني،كاركردها و چالش هاي آن


آمار پايان‌نامه‌هاي ارشد و دكتراي حرفه‌اي و دكتراي تخصصي دفاع شده و در حال اجرا


درخواست آمار طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی


حمایت مالی بانک توسعه صادرات از پایان نامه ها


آثار ارزشمند حضرت امام خميني


فراخوان هشتمين همايش بين المللي پژوهش هاي قرآني مسابقات بين المللي قرآن كريم


فراخوان برگزاري كنفرانس بررسي تحقيقات كاربردي و پيشرفته در روابط عمومي


متمم بخشنامه شرايط بكارگيري رئيس اداره امور پژوهش و فناوري


اولين همايش تخصصي آموزشي اندازه گيري هيدروكربن ها(ميترينگ)در صنايع نفت،گاز،پالايش و پتروشيمي


تكميل پرسشنامه هزينه هاي انجام شده در ارتباط با پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي


برگزاري مسابقات رباتيك آزاد كردستان


مسابقه ملي مفاهيم و كاربردهاي نانو فناوري