ساعت

شنبه 1397/09/24

درباره سامانه

پیرو تصویب پیشنهاد کمیته پژوهش و فناوری شصت و ششمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه و همچنین کارنامه پژوهش اساتید در اجلاس مذکور، موضوع که پیش از این و از نیمه دوم سال گذشته مطالعات بر روی آن آغاز گردیده بود مجدانه در دستور کار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفته و پس از طی فاز مطالعاتی به مرحله پیاده سازی رسید. به منظور تسریع در استقرار و بهره برداری از سامانه ، پروژه به چند فاز تقسیم گردید تا با آماده سازی و بهره برداری از هر بخش، اطلاعات مربوط به فازهای آماده شده به موازات پیاده سازی فازهای باقیمانده از سوی مخاطبین و ازطریق روال های پیش بینی شده اخذ گردد. در طراحی سامانه سند مدل داده های سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) که دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از تدوین کنندگان این سند با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران همکاری داشته ، مورد استفاده قرار گرفته است و از اهداف اصلی سامانه ایجاد سامانه ثبتی اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه با قابلیت تولید کارنامه پژوهشی اساتید و همچنین داشبوردهای مدیریتی متنوع به منظور کمک به تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مختلف حوزه پژوهش و فناوری همچون پژوهانه را می توان برشمرد. همچنین با عنایت به مدل داده های طراحی انجام شده، قابلیت افزودن زیرسیستم های با موضوع مکانیزاسیون فرایندهای پژوهشی در قالب یک پورتال واحد پیش بینی گردیده است. فاز اول پروژه شامل بخش های اطلاع رسانی و همچنین امکان ثبت نام اعضا هیات علمی و ورود و ویرایش سوابق فردی، تخصصی و آموزشی ایشان به شکل مبتنی بر وب می باشد، هم اکنون قابل بهره برداری است. با عنایت به اطلاعاتی که پیش از اتمام فاز اول از واحدهای دانشگاه جمع آوری گردیده اطلاعات بیش از 20000 عضو هیات علمی در سامانه وارد گردیده است که این افراد نیز با ورود کدملی و شماره شناسنامه، قابلیت دسترسی به اطلاعات خود و ویرایش اطلاعات از طریق اینترنت و در هر مکان را خواهند داشت. جزئیات مراحل ثبت نام به شکل ارسال پیامک به متقاضیان اعلام گردیده و همچنین یک سیستم بر خط پشتیبانی پاسخگوی سوالات و مشکلات مراجعین می باشد. مطابق با زمانبندی های تهیه شده برای پروژه، انتهای مهرماه به عنوان پایان تمامی بخش های پروژه پیش بینی گردیده است.